Mandaatavond 14 juni 2017

26 maart 2018 door joeri

Op woensdag 14 juni 2017 hebben we een zomerse Mandaat avond gehad. Deze stond geheel in het teken van het menselijk brein.

Mark Tigchelaar, CEO/Co Founder van UseClark heeft de toehoorders laten ervaren hoe ons brein werkt. Multi-tasken gaat ten koste van onze concentratie en verlaagt de kwaliteit en efficiency van onze output. Dus niet mailen, sms en bellen tegelijk. Als we lezen gebruiken we maar 20% van onze brein capaciteit, dat betekend dat 80% van onze capaciteit onbenut is waardoor we gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf en van binnen uit. We hebben tips gekregen hoe we de ‘void’ in ons brein kunnen vullen. Sneller lezen verhoogd de concentratie waardoor de afleidende prikkels minder kans krijgen. Belangrijk is daarbij de fysiologie van de ogen te begrijpen. Door de ogen te begeleiden door de regels, door te wijzen met een potlood bijvoorbeeld, lezen we sneller en beter. In het uur dat Mark ter beschikking had heeft hij ons duidelijk weten te maken dat er vele mogelijkheden zijn om ons brein te ‘empoweren’.
Zie ook www.useclark.com

Na de broodjes en drankjes hebben Henk Jan van Hees en Roeland Weebers van organisatie ontwikkelaar Pawlik, ons meegenomen in de wereld van ‘stress’. Hoe werkt stress, wat doet het met ons? Inzicht in de processen die in werking treden rond stress maakt dat je daar gebruik van kan maken. Stress wordt vaak als negatief betiteld maar het stelt ons ook in staat om te focussen, te acteren en te presteren. We hebben druk en de fysiologische processen die daarmee gepaard gaan nodig om in actie te komen. Te veel en langdurige stress daarentegen kunnen contraproductief werken en zelfs tot lichamelijke klachten leiden. Bewust met stress omgaan is daarom van groot belang.
Zie ook www.pawlik.com

Bij de na-borrel was van veel deelnemers te horen dat iedereen wel nieuwe dingen had gehoord en stof tot nadenken had gekregen. Menigeen zei een aantal tips direct te zullen gaan gebruiken.
Met veel nieuwe inspiratie zijn de deelnemers huiswaarts gekeerd.